پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- پیام های تسلیت همکاران
پیام تسلیت به خانواده محترم همکار گرامی نادر بهشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 - 10:56 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://www.uma.ac.ir/find-20.492.15077.fa.html
برگشت به اصل مطلب