پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- در محضر علما و اساتید اخلاق
حجه الاسلام و المسلمین فروغی ( بخش 11)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم

  در محضر استاد (11)

  "وفای به عهد" یا به عبارتی "خوش قولی"، راهی برای نیل به سعادت .

                                                                                                                                       ( ادامه مطلب)

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=20.436.280.fa
برگشت به اصل مطلب