دانشکده علوم اجتماعی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاع پایان نامه خانم اعظم قاسمی بوسجین

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم  اعظم قاسمی بوسجین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستانشناسی ، ورودی سال 1395، به شماره دانشجویی 9512034105  طبق مجوز شماره 9813 مورخه 97/11/29 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان « تحلیل ساختار فضایی، کالبدی و بررسی هویت و الگوهای طراحی و شاخصه های بارز مشترک برج های آرامگاهی خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو در شهرستان سلطانیه امامزاده جعفر اصفهان و برج شاطر گنبدی در روستای صومعه اردبی » در ساعت 15   روز   سه شنبه   مورخه 97/11/30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر کریم حاجی زاده، استاد راهنما

2- دکتر حبیب شهبازی شیران،  استاد مشاور
3- دکتر رضا رضالو، استاد داور
4- دکتر ولی نعمتی، نماینده تحصیلات تکمیلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم اجتماعی:
http://www.uma.ac.ir/find-197.8305.24054.fa.html
برگشت به اصل مطلب