مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه- اخبار
برگزاری جلسه کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/10 - 12:25 | 
جلسه کارگروه تخصصی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با حضور اعضای کارگروه تشکیل و مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و رییس کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به اعضای جلسه نسبت به تشریح فعالیت های صورت گرفته از طرف دبیرخانه کارگروه اقدام نمودند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:
http://uma.ac.ir/find.php?item=17.3117.25647.fa
برگشت به اصل مطلب