مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه- اخبار
مشاهده و دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 - 13:29 | 
احتراماً، به استحضار اساتید محترمی که در دوره ­های آموزشی "شیوه­ ها و ابزارهای آموزش الکترونیک" و "رعایت اخلاق اسلامی تدریس در آموزش الکترونیک" برگزار شده از طرف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در بهمن ۱۳۹۹ شرکت نموده ­اند، می رساند گواهی شرکت در دوره ­های آموزشی مذکور را می ­توانند از طریق سامانه صدور آنلاین گواهی شرکت در کارگاه آموزشی دانشگاه (به آدرس زیر) بخش مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و با وارد کردن شماره ملی دریافت نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:
http://uma.ac.ir/find.php?item=17.3117.25595.fa
برگشت به اصل مطلب