معاونت دانشجویی- اخبار و رویدادها
بازدید مدیر دانشجویی دانشگاه از خوابگاههای دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ - 09:16 | 
arrow_lدکتر شیخ الاسلامی در این بازدید ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم اداره خوابگاههای خواهران و برادران بویژه در اسکان و ساماندهی دانشجویان ورودی جدید، بر تکریم و احترام دانشجویان، احصاء مشکلات خوابگاهها و پیگیری برای حل آنها، آماده سازی و نظافت مطلوب فضای خوابگاهها، نظارت مداوم بر بوفه های دانشجویی خوابگاهها و ... تاکید کردند.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=153.6898.20878.fa
برگشت به اصل مطلب