معاونت دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
دوّمین اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 - 10:31 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، ثبت‌نام وام‌های دانشجویی ضروری و ودیعه مسکن متأهلی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) آغاز می‌شود. لذا دانشجویان متقاضی می‌توانند طبق توضیحات جدول زیر نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.
جدول نوع وام، مبلغ و زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی
ردیف نوع وام   مبلغ وام (میلیون تومان)   تاریخ شروع ثبت درخواست   تاریخ پایان ثبت درخواست
۱  وام تحصیلی
  -  مبالغ وام براساس مقطع تحصیلی می‌باشد.
 -  وام ویژه دکتری در قالب وام تحصیلی (به صورت ۶ ماهه) پرداخت می‌شود.
 -  مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متاهل حداکثر تا دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد می‌باشد. 
  -  کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۲.۵
  -  کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته: ۳
  -  دکتری تخصصی ناپیوسته: ۶.۵      
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲ وام شهریه   -   کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۱.۵
 -   کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته: ۳
 -   دکتری تخصصی ناپیوسته: ۶.۵
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳ وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی -    این وام صرفاً به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تعلّق می‌گیرد.
-    برای ثبت وام مذکور نیازی به ارائۀ سند تعهد توسط دانشجو نبوده و نهادهای حمایتی ضمانت پرداخت وام را برعهده دارند.
-    دانشجویان تحت پوشش واجد شرایط می‌بایست در ابتدای هر نیم‌سال از سوی نهادهای حمایتی معرفی شده و ثبت در خواست وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش، توسط دانشجو و صرفاً از سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه امکان‌پذیر می‌باشد.
-    به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو در قالب این وام، دانشجویان معرفی شده امکان استفاده از وام شهریه صندوق را ندارد.
 
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴ وام ضروری
-    دانشجو می‌تواند در هر نیم‌سال منحصراً از یک رویداد استفاده نماید.
-    استفاده از هر رویداد در طول مقطع، صرفاً یک‌بار مجاز می‌باشد.
-    رویداد ازدواج، فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد صرفاً در دوران تحصیلی امکان‌پذیر خواهد بود.
-    با توجه به جایگزینی وام ضروری رویداد "به تشخیص ریاست صندوق" با رویداد "خرید لوازم کمک آموزشی"، دانشجویانی که قبلاً از وام ضروری رویداد به تشخیص ریاست صندوق بهرمند شده‌اند، امکان استفاده از وام رویداد خرید لوازم کمک آموزشی را ندارند.
-    رویداد خرید لوازم کمک آموزشی با تکمیل فرم تقاضای وام، تأیید معاون محترم دانشجویی و ارائه مدارک لازم (شامل فاکتور رسمی و معتبر لپ‌تاپ، قلم نوری و ...) پرداخت خواهد شد.
 
-    ازدواج: ۶.۵
-    تولّد فرزند دانشجوی متأهل: ۶.۵
-    دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات (جرحی): ۶.۵
-    دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه: ۶.۵
-    بیماری خاص و پرهزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو: ۶.۵
-    دانشجویان توان‌خواه: ۶.۵
-    خرید لوازم کمک آموزشی: ۶.۵
-    دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر: ۴
-    دانشجویان قهرمان ورزشی: ۴
-    حوادث و بلایای طبیعی: ۴
-    فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو: ۴
 
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۵ وام ودیعه مسکن متأهلی
-    دانشجو می‌بایست متأهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره‌نامه (دارای کد رهگیری) باشد.
-    به آخرین نیم‌سال تحصیلی در سنوات مجاز، وام ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.
-    در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می‌تواند از وام ودیعه مسکن بهره‌مند شود.
 
۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نکات مهم:
-    با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام و تشکیل پرونده (لینک راهنما) در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) می‌باشد. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) یا ایجاد مقطع تحصیلی جدید (دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌اند) و ثبت درخواست نوع وام در سامانۀ مذکور اقدام نمایند.
-    دانشجویان ورودی جدید و ورودی‌های گذشته که برای اوّلین بار اقدام به تشکیل پرونده یا ثبت مقطع جدید در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) می‌نمایند، صرفاً با ارائه‌ی نسخه جدید سند تعهدنامه دانشجویی (لینک دانلود) امکان دریافت وام را خواهند داشت.
-    طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود.
-    پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل، در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، امکان‌پذیر است.
-    به دانشجویانی که بعد از تاریخ‌های اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
-    تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
شماره تماس‌ها:
-    کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: خانم اسلامیان (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۷۹)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضائی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۳)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای خدایی (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رییس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.uma.ac.ir/find-153.6897.30118.fa.html
برگشت به اصل مطلب