معاونت دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
اطلاعیه ثبت‌نام خوابگاه برای ترم تابستان ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/14 - 11:00 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دارای سنوات تحصیلی مجاز و دانشجویان مقطع کارشناسی دارای انتخاب واحد ترم تابستان، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ برای دریافت خوابگاه به شرح زیر به مسوولان مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است تحویل اتاق منوط به واریز هزینه توسط متقاضیان می‌باشد (واریز هزینه بعد از انتساب اتاق توسط کارشناسان محترم از طریق سیستم گلستان دانشجویی از زیرمنوی پرداختهای الکترونیکی بابت خوابگاه امکان‌پذیر است).

الف) دانشجویان دختر:   
        سایت شرقی دانشگاه، ادارۀ خوابگاه‌های خواهران: خانم پیرزاده (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۸)

ب) دانشجویان پسر: 
        سایت غربی دانشگاه، خوابگاه شمارۀ ۳ برادران: آقای جعفری (۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۴)
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=153.6897.28183.fa
برگشت به اصل مطلب