معاونت دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه متأهلی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 10:51 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، دانشجویانی که متقاضی استفاده از خوابگاه متأهلی برای نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می‌باشند، می‌توانند برای ثبت درخواست خود و ارسال مدارک مربوطه از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) و بر اساس فلوچارت ذیل از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۰۲ اقدام نمایند.
شرایط واگذاری خوابگاه متأهلی:
- دانشجویان غیربومی متأهل مشغول به تحصیل در دورۀ روزانه دانشگاه محقق اردبیلی (دانشجویان دورۀ شبانه و پسادکتری در اولویت بعدی می‌باشند و پس از واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه، در صورت وجود ظرفیت خالی، درخواست این عزیزان نیز بررسی خواهد شد). عدم استفاده از وام ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان. عدم اشتغال به کار و یا بورسیه بودن. نداشتن منزل شخصی. نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیتۀ انضباطی. مشروط نبودن آموزشی.
مدارک مورد نیاز خوابگاه متأهلی (بارگذاری):
- تصویر اسکن شدۀ صفحۀ اوّل و دوّم متقاضی، همسر و فرزند. تصویر اسکن شدۀ کارت ملّی متقاضی، همسر و فرزند. تصویر اسکن شدۀ کارت دانشجویی همسر (در صورتی که همسر دانشجو باشد). تصویر اسکن شدۀ چهار صفحۀ اوّل سند ازدواج. تصویر اسکن شدۀ مدارک ایثارگری (فرزندان معظم شهدا، برادر و خواهر شهید، فرزندان آزادگان، فرزند جانباز و رزمنده). تصویر اسکن شدۀ مدرک مددجویان (تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی).
حداکثر مدّت زمان اسکان در خوابگاه متأهلی:
-  دانشجویان مقطع دکتری، چهار نیمسال تحصیلی. دانشجویان پسادکتری، دو نیمسال تحصیلی. دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد، دو نیمسال تحصیلی. دانشجویان مقطع کارشناسی، دو نیمسال تحصیلی.
شماره تماس‌ها:
-  آقای مجیدپور (۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸، ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵).
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=153.6897.25394.fa
برگشت به اصل مطلب