معاونت دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
اطلاعیۀ ثبت‌نام وام عتبات عالیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ - 12:41 | 
به اطلاع دانشجویان متقاضی وام عتبات عالیات می‌رساند برای ثبت درخواست وام از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۵ لغایت ۹۸/۰۸/۲۵ به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه و جهت ارائۀ مدارک ذیل به کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
الف) برای دانشجویان متقاضی که از طریق ستاد عتبات مشرف می‌شوند:
۱- معرفی‌نامۀ ستاد عتبات دانشگاهیان
۲- فرم در خواست وام، ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات
۳- کپی صفحۀ مشخصات و صفحۀ ممهور به خروج از کشور در گذرنامه
ب) دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند: 
۱- فرم در خواست وام
۲- کپی صفحۀ مشخصات و صفحۀ ممهور به مهر خروج از کشور در گذرنامه
نکات مهم:
۱- آن دسته از متقاضیانی که برای اوّلین بار متقاضی وام می‌باشند، باید ضمن ارائۀ مدارک وام مورد نظر، اقدام به تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) (راهنمای تشکیل پرونده) نمایند.
۲- ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه و ارائۀ مدارک به کارشناسان رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها الزامی می‌باشد. درصورت عدم رعایت هر کدام از این موارد وام ثبت نخواهد شد.
۳- پیگیری تکمیل اطلاعات، ثبت فراغت از تحصیل، صدور دفترچۀ اقساط، تسویه حساب و یا پرداخت اقساط معوقه در تمامی مقاطع قبلی در سیستم فاز ۲ اتوماسیون صندوق رفاه به عهده دانشجویان می‌باشد.
۴- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد.

لینک دانلود:
اطلاعیۀ ثبت‌نام وام عتبات عالیات
ادارۀ رفاه دانشجویی
۹۸/۰۷/۱۴
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=153.6897.20858.fa
برگشت به اصل مطلب