معاونت دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
راهنمای نحوۀ واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی جدید (۱۳۹۸)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 - 09:50 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=153.6897.20626.fa
برگشت به اصل مطلب