روابط عمومی- تلویزیون اینترنتی
آئین بهره برداری از پروژه های عمرانی یادمان شهدای گمنام و ساختمان فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/4 - 13:55 | 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://www.uma.ac.ir/find-15.6742.26619.fa.html
برگشت به اصل مطلب