مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- پشتیبانی از افراد کم توان
دانلود نرم افزار های کمکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/8 - 14:23 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=14.8209.23347.fa
برگشت به اصل مطلب