مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مسئول خدمات رایانه ای
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 امین خان سلطانی

  مسئول حوزه سخت افزار

  تلفن داخلی : ۵۸۲۳

  مشخصات تحصیلی : کارشناس ارشد کامپیوتر

  نام سازمان

  عنوان پست

  دانشگاه محقق اردبیلی

  مسئول حوزه خدمات رایانه ای

  زمینه فعالیت :

  بررسی و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و به کارگیری آنها .
بررسی کمبودها و نیازهای سخت افزاری بخشهای مختلف دانشگاه و تدوین نیازهای آنها، امکان سنجی و تعیین ابزار و سخت افزار مناسب برای رفع کمبودها .
تجزیه و تحلیل سیستمهای کوچک و متوسط سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها .
اجرای طرحهای کامپیوتری، نصب، آزمایش و آنها .
پشتیبانی و نگه داری سیستمهای از لحاظ نرم افزاری و سخت افاری شامل شناسایی خطاها، رفع خطاها و افزودن امکانات جدید به سیستمها .
عیب یابی کامپیوترها و سیستمهای کامپیوتری و رفع عیبها .
شناسایی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به کارگیری آنها .

 شرح وظایف:

  وظیفه این بخش سرویس نگهداری و تعمیر سیستمهای سخت افزاری دانشگاه و نظارت بر فرآیند خرید ، ارتقاء و اسقاط سیستم های کامپیوتری می باشد . لیست خدمات این حوزه به شرح زیر می باشد :

  ۱- بررسی ضرورت خرید تجهیزات کامپیوتری

  ۲- بررسی سیستم خریداری شده در انبار مرکزی

  ۳- انجام تعمیرات سخت افزاری در دانشگاه

  ۴- انجام تعمیرات نرم افزاری در دانشگاه

  ۵ - نظارت بر اسقاط سیستمهای کامپیوتری

  ۶- رفع اشکالات سیستمها در محل های خدمت همکاران

  ۷- تعیین مشخصات تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز در دانشگاه جهت خرید

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://www.uma.ac.ir/find-14.252.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب