گروه استعدادهای درخشان- اخبار
انتخاب و هدایت دانشجویان استعداد درخشان (اهداد) دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۵ - 17:19 | 


 
مقدمه: در راستای جذب، حمایت و هدایت دانشجویان مستعد، ایجاد نشاط علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان برتر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بر اساس این آیین‌نامه دانشجویان ممتاز و مستعد را حمایت می‌کند. در این طرح رتبه‌های برتر کنکور، دانشجویان ممتاز و دانشجویان دارای برجستگی­های خاص علمی و پژوهشی در سه خوشه دسته‌بندی و حمایت می‌شود. دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی مشمول این آیین‌نامه، متناسب با خوشه مربوطه تسهیلات دریافت می‌کنند.    


ماده 1- شرایط

‏11- دانشجویان برای احراز یا تمدید عضویت، باید درخواست خود را به همراه کارنامه تحصیلی و مستندات مربوطه تحویل دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه نمایند. درخواست‌های تمدید عضویت باید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره عضویت تحویل این دفتر شود.
‏12- دانشجویان فقط تا زمانی که دانشجوی این دانشگاه بوده و در نیم‌سال تحصیلی مربوطه ثبتنام کرده باشند، می‌توانند از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند. در غیراینصورت فقط گواهی عضویت در استعداد درخشان دریافت خواهند نمود.
‏13- لیست دانشجویان استعداد درخشان در هر نیم‌سال از طرف دفتر استعدادهای درخشان به همه معاونت­ها و روسای دانشکده­ها اعلام خواهد شد. مبنای اعطای تسهیلات لیست ارسالی از طرف دفتر استعدادهای درخشان خواهد بود.
‏14- مرجع نهایی بررسی و تایید عضویت دانشجویان استعداد درخشان، "شورای استعداد درخشان دانشگاه" است. این شورا متشکل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (رییس شورا)، رییس اداره استعدادهای درخشان  (دبیر شورا)، مدیر آموزش، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر امور پژوهشی، دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه (با انتخاب رییس دانشگاه) و کارشناس دفتر استعدادهای درخشان خواهند بود.
 

الف) شرایط احراز عضویت دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی

‏15- رتبه‌های برتر آزمون سراسری که در دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شده‌اند، مطابق جدول زیر برحسب حداکثر رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه از بدو ورود به مدت دو سال در خوشه‌های ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند. تداوم حمایت در نیم‌سال‌های بعدی منوط به داشتن معدل کل بالای 17 می‌باشد.
  رتبه‌های گروه  
  علوم‌تجربی علوم‌ریاضی زبان‌های خارجی هنر علوم‌انسانی
خوشه 1 1000-1 500-1 200-1 200-1 250-1
خوشه 2 2500-1001 1000-501 400-201 400-201 800-251
خوشه 3 5000-2501 3000-1001 800-401 800-401 1500-801
 
‏16-  برگزیدگان آزمون سراسری با 5/2 انحراف معیار اعلامی توسط سازمان سنجش، از بدو ورود به مدت دو سال به عنوان عضو استعداد درخشان خوشه 2 مورد حمایت قرار می­گیرند. تداوم حمایت در نیم‌سالهای بعدی منوط به داشتن معدل کل بالای 17 میباشد.
‏17-  از میان دانشجویانی که با سوابق تحصیلی در این دانشگاه پذیرفته می‌شوند، سه نفر با بهترین سابقه تحصیلی از هر کدام از دارندگان دیپلم‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی به عنوان عضو استعداد درخشان خوشه 2 به مدت دو سال مورد حمایت قرار می‌گیرند.  
‏18- از میان دانشجویانی که با سوابق تحصیلی در این دانشگاه پذیرفته می‌شوند، یک نفر با بهترین سابقه تحصیلی در هر رشته گرایش قبولی به شرط دارا بودن معدل کتبی دیپلم بالای 17 به عنوان استعداد درخشان خوشه 3 به مدت یک سال مورد حمایت قرار می‌گیرند.
‏19- دانشجویان با معدل کل بالای 17 که حداقل 32 واحد درسی را در دو نیم‌سال گذشته گذرانده باشند و بین دانشجویان هم‌ورودی با رشته/گرایش یکسان (مجموع ورودی روزانه و شبانه) از نظر معدل کل حائز رتبه اول باشند، به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 3 مورد حمایت قرار می‌گیرند.
تبصره 1 - اگر تعداد دانشجویان ورودی رشته/گرایش بیشتر از 50 نفر باشند، دو نفر اول و اگر تعداد دانشجویان ورودی رشته/گرایش بیشتر از 75 نفر باشند، سه نفر اول به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 3 انتخاب خواهند شد.  
تبصره 2- انتخاب دانشجویان کارشناسی پیوسته حداکثر تا پایان نیم‌سال هفتم مشمول این بند می­شود. در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته انتخاب دانشجوی استعداد درخشان با شرایط این بند تا نیم‌سال چهارم تحصیلی انجام خواهد گرفت.
تبصره 3- زمان ارزیابی دانشجویان 20 فروردین هرسال برای نیم‌سال اول و 20 شهریور هر سال برای نیم‌سال دوم خواهد بود. معدل کل در زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود و نمراتی که به هر دلیل در زمان ارزیابی ثبت نشده باشند، قابل اعمال نخواهد بود.   
‏110- دانشجویان نمونه کشوری و رتبه­های اول تا سوم جشنواره‌های خوارزمی، رازی، فارابی با ارایه گواهی مورد تایید دبیرخانه هر یک از جشنواره ها به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 1 مورد حمایت قرار می­گیرد.
‏111- برگزیدگان المپیاد دانشآموزی با معرفی دبیرخانه المپیاد کشوری دانش‌آموزی در بدو ورود به مدت دو سال به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 1 مورد حمایت قرار می­گیرند. تداوم حمایت در نیم‌سال‌های بعدی منوط به داشتن معدل کل بالای 17 می باشد.
‏112- راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 3 و برگزیدگان اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای دانشجویی به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 2 مورد حمایت قرار می­گیرند. معدل کل دانشجویان مشمول این بند نباید کمتر از 15 باشد.
 
 
ب- شرایط احراز عضویت دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد
‏113- رتبه‌های برتر آزمون سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد که در دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شده‌اند مطابق جدول زیر برحسب حداکثر رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه از بدو ورود برای یک سال مورد حمایت قرار می­گیرند.
 
خوشه 1 دانشجویانی که رتبه کمتر از 15 درصد کل ظرفیت روزانه­ رشته و مقطع را کسب نمایند.
خوشه 2 دانشجویانی که رتبه کمتر از 25 درصد کل ظرفیت روزانه­ رشته و مقطع را کسب نمایند.

 
‏114- دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد دانشجویی را کسب کرده باشند و در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شوند، از بدو ورود به مدت یکسال به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 1 مورد حمایت قرار می‌گیرند.
‏115- دانشجویان نمونه کشوری و رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوارزمی، رازی، فارابی با ارائه گواهی مورد تایید دبیرخانه هر یک از جشنواره‌ها به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 1 مورد حمایت قرار می‌گیرند.
‏116- دانشجوی با معدل بالای 17 که حداقل 8 واحد را در یک نیم‌سال گذشته گذرانده باشد و به لحاظ معدل کل در بین دانشجویان هم رشته/گرایش خود (مجموع روزانه و شبانه) حائز رتبه اول باشد به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 3 مورد حمایت قرار می­گیرند.
تبصره 4- انتخاب دانشجویان کارشناسی‌ارشد حداکثر تا پایان نیم‌سال سوم امکان‌پذیر است.
تبصره 5- زمان ارزیابی دانشجویان 20 فروردین هر سال برای نیم‌سال اول و 20 شهریور هر سال برای نیم‌سال دوم خواهد بود. معدل کل در زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود و نمراتی که به هر دلیل در زمان ارزیابی ثبت نشده باشند، قابل اعمال نخواهد بود. 
‏117- دانشجویانی که پس از شروع در مقطع کارشناسی‌ارشد که دارای سوابق برجسته آموزشی و پژوهشی باشند، در صورت کسب حداقل 25 امتیاز از موارد ذیل به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 3 و در صورت کسب بیشتر از 30 امتیاز به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 2 مورد حمایت قرار می‌گیرند.
 • معدل کل بالای 17 به شرط گذراندن حداقل 8 واحد درسی 16 امتیاز و به ازای هر نمره بالاتر از 17، دو امتیاز بیشتر تعلق می‌گیرد.
 • مقاله علمی پژوهشی یا ISI معتبر: امتیاز بر مبنای جدول ضمیمه
 • ارائه حداقل یک مقاله برای استفاده از این بند ضروری است.
 • مقاله کامل ارائه شده در کنفرانسهای معتبر: امتیاز بر مبنای جدول ضمیمه
 • ثبت اختراع و اکتشاف دارای تاییدیه رسمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی یا برگزیده جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان: امتیاز بر مبنای جدول ضمیمه
تبصره 6- در آثار فوق باید نام دانشجو با وابستگی دانشگاه محقق اردبیلی قید شده باشد.
تبصره 7- دانشجوی مشمول این بند حداکثر تا پایان نیم‌سال چهارم درخواست عضویت خود را به عنوان دانشجوی دارای استعداد درخشان به گروه‌ آموزشی مربوطه اعلام نموده و پس از تأئید گروه آموزشی و دانشکده مربوطه، با امضای رئیس دانشکده برای تأئید نهایی در شورای استعداد درخشان دانشگاه به دفتر استعداد درخشان معرفی گردد.
‏118- دانشجویانی که موفق به اخذ جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان می‌شوند، به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه دو مورد حمایت قرار می‌گیرند.

ج- شرایط احراز عضویت دانشجویان مقطع دکتری

‏119- رتبه‌های برتر آزمون سراسری دکتری که در دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شده‌اند مطابق جدول زیر بر حسب حداکثر رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه از بدو ورود برای دو سال مورد حمایت قرار می‌گیرند.
 
خوشه 1 دانشجویانی که رتبه کمتر از 15 درصد کل ظرفیت روزانه­ ی رشته و مقطع را کسب نمایند.
خوشه 2 دانشجویانی که رتبه کمتر از 25 درصد کل ظرفیت روزانه­ ی رشته و مقطع را کسب نمایند.

 
‏120- دانشجویان نمونه کشوری و رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوارزمی، رازی، فارابی با ارائه مستندات مورد تایید دبیرخانه هریک از جشنواره‌ها به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 2 مورد حمایت قرار می‌گیرد.
‏121- دانشجویانی که پس از شروع در مقطع دکتری دارای سوابق برجسته آموزشی و پژوهشی باشند، در صورت کسب حداقل 30 امتیاز از موارد ذیل به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 3 و در صورت کسب بیشتر از 50 امتیاز به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه 2 مورد حمایت قرار می‌گیرند:
 • معدل کل بالای 18 پس از گذراندن 12 واحد درسی 18 امتیاز و به ازای هر نمره بالاتر از 18 دو امتیاز تعلق می­گیرد.
 • مقاله علمی پژوهشی یا ISI معتبر: امتیاز بر مبنای جدول ضمیمه
  • ارائه حداقل یک مقاله برای استفاده از این بند ضروری است.
 • مقاله کامل ارائه شده در کنفرانسهای معتبر: امتیاز بر مبنای جدول ضمیمه
 • ثبت اختراع و اکتشاف دارای تاییدیه رسمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی یا برگزیده جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان: امتیاز بر مبنای جدول ضمیمه
تبصره 8- در آثار فوق باید نام دانشجو با وابستگی دانشگاه محقق اردبیلی قید شده باشد و دانشجو جزو نفرات اول تا سوم باشند. امتیاز هر مقاله فقط برای یک دانشجو قابل اعمال خواهد بود.
تبصره 9- دانشجو حداکثر تا پایان نیم‌سال هشتم درخواست عضویت خود را به عنوان دانشجوی دارای استعداد درخشان به گروه‌ه آموزشی مربوط اعلام نموده و پس از تأئید گروه آموزشی و دانشکده مربوطه، با امضای رئیس دانشکده برای تأئید نهایی در شورای استعداد درخشان دانشگاه به دفتر استعداد درخشان معرفی گردد.
‏122- دانشجویانی که موفق به اخذ جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان می‌شوند، به عنوان دانشجوی استعداد درخشان خوشه دو مورد حمایت قرار می‌گیرند.

 
 

ماده 2-  حمایت‌ها

حمایت آموزشی

‏21- تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان مطابق آئین‌نامه‌ی ویژه دانشجویان دارای استعداد درخشان مقطع کارشناسی مربوطه مجاز خواهد بود.
‏22- دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب خوشه در واگذاری کلاس‌های حل تمرین دارای اولویت خواهند بود. 
‏23- دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکتری به ترتیب خوشه در واگذاری تدریس کلاسی و کلاس‌های حل تمرین دارای اولویت خواهند بود. 
‏24- دانشجویان عضو استعداد درخشان می‌توانند از ظرفیت اضافه ترافیک اینترنت  (با مراجعه به مرکز کامپیوتر دانشگاه پس از اتمام ترافیک مجاز)، مطابق جدول زیر استفاده نمایند.
خوشه 1 پنج برابر
خوشه 2 سه برابر
خوشه 3 دو برابر
 
‏25- دانشجویان استعداد درخشان برای شرکت در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آزاد که توسط دانشگاه برگزار خواهد شد، از تخفیف مطابق جدول زیر برخوردار خواهند بود.
خوشه 1 75 درصد
خوشه 2 50 درصد
خوشه 3 25 درصد

 

حمایت پژوهشی

‏26- از یک طرح تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی با تایید استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده حمایت خواهد شد. حداکثر هزینه طرح شامل حق‌الزحمه دانشجو مطابق جدول زیر تعیین می‌شود. به عضو هیأت علمی راهنمای طرح، امتیاز پژوهشی تعلق خواهد گرفت.
خوشه 1 20 میلیون ریال
خوشه 2 15 میلیون ریال
خوشه 3 10 میلیون ریال
 
تبصره 10- شرط تسویه حساب طرح، تایید گزارش نهایی، ارائه مقاله علمی و پژوهشی یا ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی یا برگزیده جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان و  تایید شورای پژوهشی دانشکده است.
‏27- جهت شرکت دانشجویان استعداد درخشان در کنفرانس‌های علمی داخل کشور و ارائه مقاله، هزینه‌‌ ایاب و ذهاب، حق ثبت‌نام و مبلغ پانصد هزار ریال برای هر روز شرکت در کنفرانس با ارائه اسناد هزینه و مجموعا تا سقف جدول ذیل قابل پرداخت خواهد بود (برحسب ریال است).  
خوشه 1  خوشه 2 خوشه 3
6,000,000 5,000,000 4,000,000
 
‏28- دانشجویان استعداد درخشان تمامی خوشه‌ها و مقاطع تحصیلی که دارای ایده‌های فناورانه بوده و ایده‌ی آنها در مرکز رشد دانشگاه پذیرفته شود، از حمایت مالی تا 3/1 برابر تسهیلات مصوب (بر اساس نظر شورای مرکز رشد) بهره‌مند خواهند شد.
‏29- اعطای پست الکترونیک اختصاصی دانشگاه به دانشجویان کلیه خوشه‌های دوره کارشناسی.
 

حمایت دانشجویی

‏210- دانشجویان استعداد درخشان خوشه‌ی یک کلیه مقاطع مختلف تحصیلی از خوابگاه رایگان برخوردار خواهند شد.
‏211- دانشجویان استعداد درخشان برای شرکت در دوره‌های تربیت بدنی و استفاده از امکانات ورزشی دانشگاه و مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه از تخفیف مطابق جدول زیر برخوردار خواهند بود.
خوشه 1 75 درصد
خوشه 2 50 درصد
خوشه 3 25 درصد

 

حمایت مالی

‏212- همه ساله با تصویب هیات رییسه دانشگاه طی مراسمی با اهدا جایزه از این دانشجویان تجلیل خواهد شد.
تبصره 11- فقط به دانشجویانی که در سال منتهی به برگزاری مراسم، شرایط عضویت استعداد درخشان را احراز کرده‌اند، جایزه اهدا خواهد شد.
‏213- برای دانشجویان استعداد درخشان خوشه 1، بورسیه تحصیلی به صورت مقرری ماهانه مطابق جدول زیر اعطا خواهد شد:

 
دکتری 5 میلیون ریال
کارشناسی ارشد 3 میلیون ریال
کارشناسی و کاردانی 2 میلیون ریال

ماده 3

این آئین‌نامه در 3 ماده و 35 بند و 11 تبصره در جلسه مورخ 20 خرداد 1398 شورای دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب به مدت یک سال لازم‌الاجرا است.
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه استعدادهای درخشان:
http://uma.ac.ir/find.php?item=129.5054.17773.fa
برگشت به اصل مطلب