معاونت فرهنگی و اجتماعی- شرح وظایف بخش ارتباطات
شرح وظایف بخش ارتباطات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/30 - 14:02 | 


اهم شرح وظایف مسئول روابط عمومی :

  ۱- مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به رشته شغلی .

  ۲- جمع اوری آمار و اطلاعات از واحدهای تابعه و جمع بندی آن جهت ارائه گزارش به مقام مافوق .

  ۳- مشارکت در ابلاغ ضوابط و آئین نامه‌های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور تبلیغاتی .

  ۴- مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های خبری داخلی .

  ۵- مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه .

  ۶- انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌ها، کنگره‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های علمی و اجرائی .

  ۷- مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه‌ای و تشریفاتی .

  ۸- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری براساس برنامه‌های مصوب دانشگاه .

  ۹- ایجاد ارتباط موثر با واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها .

  ۱۰- پاسخگوئی به پرسش‌ها و نیازهای اطلاعاتی ارباب رجوع بصورت حضوری و تلفنی .

  ۱۱- مشارکت در تهیه تقویم دانشگاهی براساس رویدادهای مهم ملی، مذهبی و بومی .

  ۱۲- مشارکت در نظر سنجی و انعکاس افکار عمومی جهت بهره‌برداری‌های لازم دانشگاه .

  ۱۳- هماهنگی و اقدامات لازم جهت تهیه و ضبط برنامه‌های رادیویی، تلوزیونی و مطبوعاتی .

  ۱۴- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌های مصوب دانشگاه .

  ۱۵- دریافت عرایض، مکاتبات و شکایات مردمی و ارجاع آن به مراجع و واحدهای ذیربط .

  ۱۶- شرکت فعال در دوره‌های کارآموزی، مهارتی و اموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی‌های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .

  ۱۷- انجام سایر امور مربوط و بر طبق و با دستور مقام مافوق .

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=111.6989.20153.fa
برگشت به اصل مطلب