معاونت فرهنگی و اجتماعی- آشنایی با بخش ارتباطات معاونت فرهنگی و اجتماعی
آشنایی با بخش ارتباطات معاونت فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/30 - 14:08 | 
 

آشنایی با روابط عمــومی

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است .روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد .

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.6988.20154.fa
برگشت به اصل مطلب