معاونت فرهنگی و اجتماعی- شرح وظایف آقای اصلانی
اداره رفاه و خدمات دانشجویی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/6 - 09:06 | 
آقای غلامعلی اصلانی
 شرح وظایف :
◄ 
انجام کلیه مراحل ثبت تسویه حساب دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشجویان رشته های فناوری و منابع طبیعی 
 شرکت در جلسات داخل و خارج سازمانی مرتبط
◄ صدور برگ بلامانع برای اخذ اصل دانشنامه پس از اقدام واریز کل بدهی به صندوق رفاه دانشجویی
◄ صدور برگ بلامانع برای اخذ گواهینامه موقت تحصیلی پس از صدور دفترچه اقساط
◄ انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویی
◄ انجام امور مربوط به بیمه درمانی و بیمه حوادث دانشجویان
◄ تأمین وام مناسب برای دانشجویان و انجام امور مربوط به ثبت نام وام های دانشجویی
◄ انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان 
◄ انجام امورمربوط به ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویی
◄ شناسایی دانشجویان کم بضاعت جهت تخفیف شهریه
◄ معرفی دانشجویان متعهد و علاقمند به کار دانشجویی در قسمت های مختلف دانشگاه
◄ صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
◄ انجام پیگیری های لازم درزمینه واریز بدهی دانشجویان در خصوص وام واجاره خوابگاه
◄ پیگیری پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی دانشجویان

◄ ارائه گزارش به مقام مافوق و مراجع ذیربط 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=111.6033.15316.fa
برگشت به اصل مطلب