معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی افراد
معرفی کارکنان شورای بررسی موارد خاص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ - 13:05 | 
کارشناس مسئول شورای بررسی موارد خاص
 دکتر ابراهیم آرامی شام اسبی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۳۵۹
 محل کار: ساختمان سبلان - شورای بررسی موارد خاص  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۹

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.4851.12128.fa
برگشت به اصل مطلب