مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- رویداد های مهم
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/18 - 12:02 | 
نحوه دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارددانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=106.9251.28815.fa
برگشت به اصل مطلب