مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
آژند سازه بهینه گستر بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/3 - 19:35 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.22189.fa.html
برگشت به اصل مطلب