مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
هسته تولید انواع سرم و الکترولیت های تزریقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 
مدیر عامل : سعید راثی نظامی
تاریخ جذب : 98/07/02
 
عنوان ایده : تولید انواع سرم و الکترولیت های تزریقیمورد مصرف انسانی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.21570.fa.html
برگشت به اصل مطلب