مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
هسته طراحی و ساخت موتور بدون سیلندر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 
مدیر عامل : اردلان سیف چی
تاریخ جذب :  98/08/21

عنوان ایده : طراحی و ساخت موتور بدون سیلندر
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.21562.fa.html
برگشت به اصل مطلب