مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
هسته گردن آویز الکترو کارادیوگرافی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : :بابک رضایی افشار
تاریخ جذب : 98/08/20
 
عنوان ایده : گردن آویز الکترو کارادیوگرافی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.21561.fa.html
برگشت به اصل مطلب