پردیس دانشگاهی سبلان نمین- اطلاعیه‌های دانشجویی
اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/1 - 08:38 | 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی سبلان نمین:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=101.8968.28274.fa
برگشت به اصل مطلب