پردیس دانشگاهی سبلان نمین- اطلاعیه‌های دانشجویی
اطلاعیۀ ثبت نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال‌تحصیلی (۱۴۰۱- ۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/5 - 10:54 | 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی سبلان نمین:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=101.8968.27320.fa
برگشت به اصل مطلب