پردیس دانشگاهی سبلان نمین- اطلاعیه‌های دانشجویی
فراخوان پذیرش دانشجویان داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای دولتی برای بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سالتحصیلی۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/15 - 10:09 | 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی سبلان نمین:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=101.8968.27211.fa
برگشت به اصل مطلب