معاونت اداری، مالی- گالری کلیپ
آئین افتتاح کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/17 - 15:05 | 

آئین افتتاح کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find-10.6372.23493.fa.html
برگشت به اصل مطلب