معاونت اداری، مالی- گالری کلیپ
روند احداث ساختمان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/17 - 14:55 | 

روند احداث ساختمان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

برای مشاهده کلیپ اینجا را کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find-10.6372.23491.fa.html
برگشت به اصل مطلب