معاونت اداری، مالی- گالری کلیپ
بازدید هیات رئیسه محترم از پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی(98/02/18)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/16 - 16:27 | 


دانلود فایل
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find-10.6372.17337.fa.html
برگشت به اصل مطلب