معاونت اداری، مالی- گالری کلیپ
افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی(بهمن ماه 1397)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/18 - 10:54 | 

دانلود فایل
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find-10.6372.16377.fa.html
برگشت به اصل مطلب