معاونت اداری، مالی- اخبار و گزارشات
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کمک های اولیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/1 - 09:26 | 
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کمک های اولیه، برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=10.6121.17537.fa
برگشت به اصل مطلب