معاونت اداری، مالی- اخبار، اطلاعیه، مناقصه و مزایده
برگزاری جلسه هیات اجرایی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/16 - 12:17 | 
جلسه هیات اجرایی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در اتاق شورای این دانشگاه برگزار شد. 
جلسه هیات اجرایی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با حضوراعضا در اتاق شورای این دانشگاه برگزار شد. 
در این جلسه پرونده تعدادی از کارمندان در زمینه ارتقا و اعمال مدرک بررسی شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=10.451.28796.fa
برگشت به اصل مطلب