بایگانی بخش اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 310 | تعداد کل بازدید های مطالب: 146,830 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ برگزاری دور دوّم انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیۀ برگزاری دور دوّم انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان بیست‌ونهمین و سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۰

اطلاعیۀ تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان بیست‌ونهمین و سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ -

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ -

فراخوان بیست‌ونهمین و سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۰

فراخوان بیست‌ونهمین و سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین‌بار متقاضی دریافت وام دانشجویی هستند

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین‌بار متقاضی دریافت وام دانشجویی هستند

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (تمدید زمان ثبت‌نام تا ۸ آذر ماه)

اطلاعیۀ برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ در خصوص انجام واکسیناسیون

اطلاعیۀ در خصوص انجام واکسیناسیوناطلاعیۀ در خصوص انجام واکسیناسیون

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه متأهلی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه متأهلی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

img_yw_news
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ افزایش سقف وام ویژۀ دکتری از ۷۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان

اطلاعیۀ افزایش سقف وام ویژۀ دکتری از ۷۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ طرح بخشودگی جرایم اقساط معوق وام‌های دانشجویی به مناسبت دهۀ مبارک فجر

اطلاعیۀ طرح بخشودگی جرایم اقساط معوق وام‌های دانشجویی به مناسبت دهۀ مبارک فجر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ -

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ تمدید زمان صدور دفترچۀ اقساط دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۲

اطلاعیۀ تمدید زمان صدور دفترچۀ اقساط دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۲

img_yw_news
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ نحوۀ ارسال الکترونیکی مدارک وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ نحوۀ ارسال الکترونیکی مدارک وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ -

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین بار متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی هستند

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین بار متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی هستند

img_yw_news
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیۀ برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ امور غذاخوری‌های دانشگاه (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ ادارۀ امور غذاخوری‌های دانشگاه (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

صفحه 1 از 13    
اولین
قبلی
1
...