بایگانی بخش اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 303 | تعداد کل بازدید های مطالب: 129,039 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ در خصوص انجام واکسیناسیون

اطلاعیۀ در خصوص انجام واکسیناسیوناطلاعیۀ در خصوص انجام واکسیناسیون

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه متأهلی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه متأهلی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

img_yw_news
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ -

اطلاعیۀ افزایش سقف وام ویژۀ دکتری از ۷۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان

اطلاعیۀ افزایش سقف وام ویژۀ دکتری از ۷۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ طرح بخشودگی جرایم اقساط معوق وام‌های دانشجویی به مناسبت دهۀ مبارک فجر

اطلاعیۀ طرح بخشودگی جرایم اقساط معوق وام‌های دانشجویی به مناسبت دهۀ مبارک فجر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ -

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ تمدید زمان صدور دفترچۀ اقساط دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۲

اطلاعیۀ تمدید زمان صدور دفترچۀ اقساط دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۲

img_yw_news
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ نحوۀ ارسال الکترونیکی مدارک وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ نحوۀ ارسال الکترونیکی مدارک وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ -

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

اسامی کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین بار متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی هستند

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین بار متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی هستند

img_yw_news
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیۀ برگزاری انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ امور غذاخوری‌های دانشگاه (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

اطلاعیۀ ادارۀ امور غذاخوری‌های دانشگاه (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص خوابگاه و تغذیۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیۀ معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص خوابگاه و تغذیۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

نحوۀ واریز هزینۀ خوابگاه‌ها دولتی در نمیسال دوّم سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

نحوۀ واریز هزینۀ خوابگاه‌ها دولتی در نمیسال دوّم سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص دریافت کد صحت‌سنجی

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص دریافت کد صحت‌سنجی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ -

اطلاعیۀ ادارۀ خوابگاه‌های دانشجویی در خصوص درخواست برای حضور در خوابگاه از ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیۀ ادارۀ خوابگاه‌های دانشجویی در خصوص درخواست برای حضور در خوابگاه از ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

صفحه 1 از 12    
اولین
قبلی
1
...