دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی

  گروه مهندسی آب
  مدیر گروه : دکتر امین کانونی
 

 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل
 
 
علی
 
رسول زاده دانشیار rasoulzadehuma.ac.ir
 
 
مجید

 
رئوف دانشیار majidraoof2000yahoo.co.uk
 
 
اصغر
 
باقری دانشیار bagheri_a2001yahoo.com
 
 
علیرضا
 
عبد پور استادیار abdpourgmail.com
 
 
جوانشیر
 
عزیزی استادیار
Ja.mobaseruma.ac.ir
 
 
امین
 
کانونی استادیار  
amin.kanooniuma.ac.ir
 
محمد رضا
 
نیک پور استادیار
Nikpoor.rezagmail.com
 
 
جواد
 
رمضانی مقدم استادیار
J_ramezaniuma.ac.ir
 
 
مجتبی

 
سوختانلو استادیار m.sookhtanlouma.ac.ir 

مهسا

حسنپور

استادیار

m.hkashaniuma.ac.ir
 

 


دفعات مشاهده: 13231 بار   |   دفعات چاپ: 850 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 172 بار   |   0 نظر