اعضای هیات علمی گروه مهندسی نوین

 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 - 12:07 | 

 
دکتر عباس صباحی نمین

 صفحه شخصی 

 
دکتر مهرداد شیخلو

 صفحه شخصی 

 
 دکتر مریم معاضدی

 صفحه شخصی 

 
دکتر یاسر شکری کلاندرق

 صفحه شخصی 

 
دکتر سید حمید صفوی

 صفحه شخصی 

 
دکتر فاطمه صادقی لاهیجانی

 صفحه شخصی 

 
دکتر کامران صباحی 

 صفحه شخصی 

 
دکتر مشک‌آبادی

 صفحه شخصی