ورود به سایت

کارشناس مرکز نوآوری

 | تاریخ ارسال: 1401/6/21 - 11:16 | 
خانم حوریه بهراد
کارشناس روایط عمومی                                            


اهم وظایف:
 • تحویل کاربرگ پذیرش مقدماتی و راهنمایی تهیه طرح کسب و کار به متقاضی.
 • دریافت تقاضای ورود به مرکز رشد توسط متقاضیان.
 • بررسی اولیه و مقایسه با دستورالعمل­های پذیرش اولیه طرح و اعلام اصلاحات به متقاضی.
 • درخواست ارائه مدارک تکمیلی از متقاضی.
 • ارسال کاربرگ مقدماتی تکمیل شده و مدارک مرتبط با آن برای مشاوران.
 • دریافت نظریه مشاوران در مورد طرح.
 • آماده ­سازی جمع­ بندی و تهیه گزارش و ارایه نظر.
 • تعیین وقت مصاحبه در صورت نیاز و اعلام مدیریت جهت ارایه توضیحات در مورد طرح
 • تعیین وقت جلسه تخصصی و عقد قرارداد با صاحبان طرح های پذیرفته شده و تکمیل پرونده
 • انجام امور اداری لازم جهت ثبت نام متقاضی به عنوان واحد فناور (تعامل) درخواست مدارک و مستندات لازم از متقاضی
 • دریافت اطلاعات و مدارک و مستندات مربوط به واحدها در هر مرحله از کار و ثبت دقیق و کامل آنها در رایانه.
 • حفظ و نگهداری و به روزرسانی کلیه­ ی اطلاعات.