اهداف

  اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

۱- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها
۲- نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
۳- ارتقای کیفیت مؤلفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
۴- نهادینه کردن ارزیابی درونی در راستای کسب آمادگی برای ارزیابی بیرونی  
۵- افزایش بهره ­وری با استفاده از فرایند نظام ­مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
۶- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوز‌ه‌های عملکردی مؤسسه
۷- تقویت زمینه ­های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی

۸- ارتقا و تضمین کیفیت نظام­ مند مؤسسه از طریق بررسی  و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه­ ای و بین المللی

اهداف هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی  استان

۱- شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالش ها و فرصت های مؤسسه های استان
۲- نهادینه سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه های استان
۳-ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش و فناوری، دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی و اداری و پشتیبانی در مؤسسه های استان
۴- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت و ارزیابی در مؤسسه های استان
۵- تضمین کیفیت نظام مند در مؤسسه های استان از طریق بررسی وضعیت موجود با استانداردهای ملی و منطقه ای
۶- پاسخگو نمودن مؤسسه های استان نسبت به عملکرد و کیفیت فعالیت ها و برنامه های خود
۷- حمایت و پشتیبانی از نوآوری ها در ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری در سطح آموزش عالی استان
۸- جلب مشارکت مؤسسه های، نهادها و انجمن های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری
۹- کمک به شکل گیری شبکه های ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح زیرنظام ­ها و مؤسسه های استان


دفعات مشاهده: 185 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر