درباره دانشکده فناوری‌های نوین

 | تاریخ ارسال: 1400/6/2 - 13:29 | 
دانشکده فناوری‌های نوین نمین با بهره‌مندی از هفده عضو هیأت علمی متخصص در مقطع کارشناسی در رشته های علوم مهندسی، مهندسی اپتیک و لیزر و مهندسی انرژی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های بیوانفورماتیک، مکاترونیک، نانوفیزیک و بیوفیزیک با رعایت بالاترین استانداردها و همچنین با برخورداری از بیش از پانزده آزمایشگاه آموزشی و دو آزمایشگاه تحقیقاتی به تربیت نیروهای متخصص می‌پردازد.