میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

فرم‌های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 - 11:14 | 

فرم‌های ثبت نام
فرم‌های کارآموزی


 

سایر فرم‌ها


 
فرآیند فارغ التحصیلی

جهت فراغت از تحصیل دانشجو لازم است ابتدا فرم تسویه حساب و اعلام بدهی دانشجویان را تکمیل نموده و در سه نسخه به آموزش دانشکده ارائه نماید تا سیستم تسویه حساب اینترنتی برای دانشجو توسط آموزش فعال شود. دانشجو لازم است پس از اتمام تسویه از سیستم گلستان گزارش شماره ۵۲۲ را پرینت نموده و به همراه مدارک ذیل به آموزش دانشکده ارائه نماید. 

 1. تصویر تمام صفحات شناسنامه به صورت تک رو (برادران صفحه اول ۴ برگ بقیه صفحات ۲ برگ)

 2. تصویر کارت ملی پشت و رو ۲ برگ

 3. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 4. سه قطعه عکس۴×۳ پشت نویسی شده جدید + پاکت عکس

 5. AWT IMAGE فرم تکمیل شده تسویه حساب و اعلام بدهی دانشجویان

 6. اصل کارت دانشجویی + کپی کارت دانشجویی

 7. تمبر ۱۰۰۰ تومانی برای کلیه دوره ها (مراجعه به بانک ملی شعبه مرکزی) + کپی

 8. فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۲۳۰۸۲۶۰۰۴ سیبای بانک ملی به نام درآمداختصاصی دانشگاه + کپی

 9. AWT IMAGE تکمیل و ارائه فرم تعهد برای دوره های روزانه

 10. اصل تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی برای مقطع کارشناسی و اصل تأییدیه دوره کارشناسی برای مقطع کارشناسی ارشد (اقدام برای تأییدیه پیش دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ازطریق مراکز دفتر پیشخوان ، حداقل دو ماه قبل از اقدام به فارغ­ التحصیلی صورت گیرد.)

  لازم به ذکر است دانشجویان محترم می توانند از طریق سیستم گلستان ( گزارش ۵۲۲) از مراحل تسویه حساب خود مطلع شوند.
  ( به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت تسویه حساب الزامی می باشد)