خیّر ارجمند حمید محسنی راد

 | تاریخ ارسال: 1400/4/28 - 11:43 | 
   
      نام:  حاج حمید
      نام خانوادگی:  محسنی راد
      سال‌تولد: ۱۳۳۶
      محل‌تولد: اردبیل، محله اوچ دکان
      فعالیّت‌های خیریه‌ای خیّر در حوزه علم و فناوری :
          احداث خوابگاه ۱۴ واحدی متاهلی
      یک جمله در باب کار خیر از زبان خیّر ارجمند:
     خدایا چنان کن سرانجام کار                 تو خوشنود باشی و ما رستگار
     معرفی کوتاه خیّر:
حاج حمید محسنی راد در محله اوچ دکان شهر اردبیل به دنیا آمد. ایشان در کنار تحصیل، در مغازه پدر در راسته بازار اردبیل مشغول بودند. او می گوید: از پدرم صداقت و قناعت و از مادرم اطاعت را آموختم. حاج حمید از پدر خود که از خیّرین مدرسه‌ساز بودند، به عنوان الگو در ساخت خوابگاه و سایر امور خیر یاد می­کنند.
ایشان معتقدند که دانشجویان قشری مهم از جامعه‌اند. با اینکه خودشان بازاری هستند، اما برای علم و تحصیل، ارزشی خاص قائل­اند و به همین دلیل، پسرشان را هم تشویق به حضور در عرصه علم نمودند تا در عرصه پزشکی به همنوعان خود کمک کنند. ایشان تاکید دارند که آموزه کار خیر از پدرم به من و از من به پسرم منتقل شده است و باید این فرهنگ در همه جا و در تمامی عرصه‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.