همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

تماس با دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 - 12:00 | 
دفتر ریاست دانشکده :   ۳۲۳۲۴۰۴۵- ۰۴۵
دورنگار: ۳۲۳۲۲۹۵۳- ۰۴۵

معاون آموزشی و دانشجویی : ۳۲۳۲۴۰۴۴- ۰۴۵
آموزش دانشکده:  ۳۲۳۲۳۶۲۲- ۰۴۵

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی : 

آدرس دانشکده : نمین، میدان تربیت، دانشکده فناوری‌های نوین نمین
صندوق پستی : 

کدپستی : ۴۴۱۳۳-۵۶۳۱۸