دیدار نمایندگان هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با مهندس قدرت حاج نوری، مدیر عامل شرکت آرتا جوجه سبلان اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 - 12:22 |