ارسال پستی دانشنامه و ریزنمرات

 | تاریخ ارسال: 1399/2/8 - 14:02 | 
 دانش آموختگان می توانند با انجام مراحل ذیل، دانش نامه و ریزنمرات خود را از طریق پست دریافت کنند:
 
  • ۱- ابتدا نسبت به ثبت درخواست در سامانه گلستان اقدام نمایید.
  • ۲- در صورت تایید درخواست شما در سامانه گلستان از طرف کارشناس مربوطه، نسبت به ارسال مدارک ذیل به دانشگاه اقدام نمایید.
                          
                                             مدارک لازم برای دریافت دانشنامه


 
                                            ویدئو آموزشی درخواست دانشنامه در سیستم گلستان

 
  • - در صورت نیاز به دریافت رمز سیستم گلستان با شماره تلفن ۳۱۵۰۵۳۰۸ آقای نخستین (کارشناس صدور دانشنامه)، تماس بگیرید.
  • - هزینه ارسال پستی دانشنامه ۳۰۰۰۰۰ ریال است که از در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه گلستان پرداخت خواهد شد.