گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/13 - 14:10 | 
دکتر یونس زاهدی

 ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگیهای کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی
مهسان ایرجیفر ، محمد جواد وریدی *2 ، مهدی وریدی و یونس زاهدی
http://foodresearch.tabrizu.ac.ir/article_7195.html
دکتر بهرام فتحی آچاچلویی
 
Use of gelatin and gum Arabic for encapsulation of black raspberryanthocyanins by complex coacervation
Rezvan Shaddela,d,, Javad Hesaria,∗∗, Sodeif Azadmard-Damirchia, Hamed Hamishehkarb,Bahram Fathi-Achachloueic, Qingrong Huangd
Fabrication and characterization of CMC-based nanocomposites reinforced with sodium montmorillonite nd TiO2 nanomaterials
Bahram Fathi Achachlouei*, Younes Zahedi
Double emulsion followed by complex coacervation as a promising method for  rotection of black raspberry anthocyanins
Rezvan Shaddel   *, Javad Hesari **, Sodeif Azadmard-Damirchi , Hamed Hamishehkar, Bahram Fathi-Achachlouei c, Qingrong Huang
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.11.024    
تولید و ارزیابی ویژگی های نانوکامپوزیت های هیبریدی کربوکسی متیل سلولز تقویت شده با نانو ذرات مونت موریلونیت و TiO2
بهرام فتحی آچاچلوئی و یونس زاهدی   
http://fsct.modares.ac.ir/article-7-20152-fa.html​
اثر منطقه رشد و دمای محیط نگهداری میوه زیتون بر ویژگی­های­ فیزیکوشیمیایی روغن استحصالی
http://fsct.modares.ac.ir/article-7-15784-fa.html​
رویکرد جدید جهت درون­پوشانی آنتوسیانین های تمشک سیاه وحشی به روش کواسرواسیون کمپلکس با استفاده از ژلاتین و صمغ عربی به عنوان مواد دیواره 
 
http://fsct.modares.ac.ir/article-7-25832-fa.html​

دفعات مشاهده: 1319 بار   |   دفعات چاپ: 223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر