هیأت مدیره

 | تاریخ ارسال: 1398/8/20 - 14:57 | 
هیأت مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و وظایف آن عبارتند از:
  • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
  •  رسیدگی به حساب ها
  •  پرداخت دیون و وصول مطالبات
  •  اجرای مصوبات مجامع عمومی
  • افتتاح حساب در بانک ها 
  •  تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
  •  تعیین وکیل و عزل آن
  •  قطع و فصل دعاوی از طریق سازش

به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب در مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام بنیاد انجام دهد.

اعضای هیات مدیره :

 
دریف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ آقای دکتر اسماعیل چمنی رییس دانشگاه محقق اردبیلی
(عضو اصلی )
۲ حجت‌الاسلام حاج‌آقا عبدالله حسنی رییس نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه­های استان اردبیل

(عضو اصلی)
۳ آقای جواد قرآن نویس رئیس جامعه خیرین استان اردبیل و
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان

(عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره)
۴ آقای دکتر معرفت سیاه‌کوهیان عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
(عضو اصلی و نایب رییس)
۵ آقای امین فتحی عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه
(عضو علی البدل)
۶ آقای دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
(عضو علی البدل)
۷ آقای دکتر مهدی داوری مدیر عامل بنیاد حامیان و عضو هیأت علمی دانشگاه
( عضو اصلی و خزانه دار)