پژوهشگر برتر پژوهشگر برتر

 | تاریخ ارسال: 1398/10/24 - 10:45 | 

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه محقق اردبیلی توسط آقای دکتر رئوف مصطفی زاده از اعضای پژوهشکده مدیریت آب سبب مسرت گشت. ضمن تبریک و شادباش،
توفیق روزافزون این همکار عزیز را از ایزد یکتا خواستاریم .

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               پژوهشکده مدیریت آب