اهداف تشکیل پژوهشکده مدیریت آب

 | تاریخ ارسال: 1398/6/13 - 14:33 | 
- پژوهش در زمینه مدیریت منابع آب در بخشهای مختلف مصرف ( شرب، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی)
- تلاش برای بومی سازی ابزارها و تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در کاربردهای تحقیقاتی و اجرایی صنعت آب
- تدوین استانداردها و دستورالعمل های جدید مورد نیاز صنعت آب کشور در زمینه آب و انرژی. 
- توسعه سرمایه انسانی در زمینه مهندسی آب و ارتقاء‌ توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی- اجرایی دست‌اندرکاران صنعت آب و فاضلاب با ارایه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی
- بررسی، تحقیق و مدلسازی  ارتباط و اندرکنش مسایل زیست محیطی با سیستمهای آبی جهت مدیریت یکپارچه و پایدار محیط زیست در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست
- مشارکت در طرحهای کلان ملی – منطقه ایی از جمله طرح احیای دریاچه ارومیه و طرح کلان ملی تعادل بخشی آبهای زیر زمینی
- تهیه اطلس جامع پیش بینی و مدیریت خشکسالی در مقیاس حوضه ای و یا استانی و نیز طرح­های جامع آمایش سرزمینی آب­محور برای مناطق مختلف کشور