ورود به سایت

اطلاعات آزمایشگاه های گروه آموزشی فیزیک

 | تاریخ ارسال: 1398/5/15 - 09:14 | 
آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی فیزیک
اهم امکانات موجود در آزمایشگاه تماس مستقیم محل آزمایشگاه در دانشکده مسئول آزمایشگاه آموزشی/پژوهشی نام آزمایشگاه
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک مکانیک طبقه اول ساختمان علوم اسماعیل صابری نیا آموزشی فیزیک پایه ۱
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک الکتریسته و مغناطیس 31505210 طبقه اول ساختمان علوم سالار عباسوند آموزشی فیزیک پایه ۲
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک عمومی 31505212 طبقه اول ساختمان علوم رقیه میرزانژاد آموزشی فیزیک پایه ۳ و فیزیک عمومی
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک جدید طبقه اول ساختمان علوم رقیه میرزانژاد آموزشی فیزیک پایه ۴
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک نور 31505213 طبقه اول ساختمان علوم اسماعیل صابری نیا آموزشی اپتیک
امکانات آزمایش‌های آموزشی الکترونیک  
31505219
طبقه همکف ساختمان علوم دکتر فرهاد ستاری آموزشی الکترونیک
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک حالت جامد  
31505219
طبقه همکف ساختمان علوم دکتر فرهاد ستاری آموزشی فیزیک حالت جامد
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک هسته‌ای (اشعه X، چشمه‌های تابش دوز پایین و ...)  
31505214
 
طبقه اول ساختمان علوم اسماعیل صابری نیا آموزشی فیزیک هسته‌ای
امکانات آزمایش‌های آموزشی فیزیک پلاسما طبقه همکف ساختمان علوم دکترجعفربرهانیان پژوهشی/آموزشی فیزیک پلاسما
چشمه‌ی نوترونی با دوز تابشی بالا طبقه همکف ساختمان علوم دکتر فرهاد ذوالفقارپور و دکتر مهسا نوری پژوهشی فیزیک هسته‌ای
میزهای اپتیکی و ادوات نوری متداول طبقه همکف ساختمان علوم دکتر احد صابر پژوهشی اپتیک
سرورهای محاسباتی (۶۰ هسته پردازشی) طبقه دوم  ساختمان شیخ صفی دکتر علی توانا پژوهشی مدل سازی اتمی و شبیه سازی مواد پیشرفته
ادوات پلاسمای پزشکی طبقه همکف ساختمان شیخ صفی دکتر ناصر سپهری پژوهشی پلاسمای پزشکی و نانو پلاسما
لایه زنی (کندوپاش، باریکه الکترونی، بخار شیمیایی)، کوره های دمای بالا و ...  
31505218
طبقه همکف ساختمان علوم دکتر یاشار عزیزیان و دکتر فرهاد ستاری پژوهشی فیزیک حالت جامد
دستگاه طیف سنجی اشعه X طبقه همکف ساختمان علوم اسماعیل صابری نیا پژوهشی طیف سنجی اشعه X


معرفی آزمایشگاه مدل سازی اتمی و شبیه سازی مواد پیشرفته
معرفی آزمایشگاه فیزیک پایه ۳
معرفی آزمایشگاه فیزیک الکترونیک 1 (آموزشی)
معرفی آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1 (آموزشی)
معرفی آزمایشگاه فیزیک حالت جامد (پژوهشی)
معرفی آزمایشگاه پژوهشی اپتیک