ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مغز و شناخت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:38 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ ناشناس ناشناس دبیر
۲ ناشناس ناشناس نائب دبیر
۳ ناشناس ناشناس عضو اصلی
۴ ناشناس ناشناس عضو اصلی
۵ ناشناس ناشناس عضو اصلی
۶ ناشناس ناشناس عضو علی‌البدل
۷ ناشناس ناشناس عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر

عملکرد انجمن علمی مغز و شناخت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:38 | 

عملکرد انجمن علمی مغز و شناخت


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری